Header

แผนกกายภาพบำบัด

แผนกกายภาพบำบัด

ให้บริการตรวจรักษา แนะนำและฟื้นฟูสมรรถภาพ สำหรับผู้ที่สูญเสียสมรรถภาพร่างกาย จากโรคหรือภาวะต่างๆ เช่น กล้ามเนื้ออ่อนแรง กลืนลำบาก กระดูกหัก ปวดอักเสบของกล้ามเนื้อข้อต่อเส้นเอ็น รวมถึงเด็กที่มีพัฒนาการด้านร่างกายและภาษาล่าช้า  โดยทีมแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู นักกายบำบัด และนักกิจกรรมที่เชี่ยวชาญ ร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ พร้อมด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อการฟื้นฟูโดยเฉพาะ โดยมุ่งมั่นตั้งใจให้ทุกคนสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ปกติหรือใกล้เคียงปกติมากที่สุด และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น   นอกจากนี้ยังให้บริการตรวจประเมิน แนะนำและฝึกโปรแกรมการออกกำลังกาย เพื่อส่งเสริมศักยภาพในการทำงานและเล่นกีฬา รวมถึงฟื้นฟูนักกีฬาที่บาดเจ็บให้สามารถลงเล่นกีฬาได้อีกครั้ง 

สถานที่

ชั้น 3

เบอร์ติดต่อ

045-96-8888

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม