Header

ตรวจสุขภาพ

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

ศูนย์ตรวจสุขภาพ  โรงพยาบาลพริ้นซ์ ศรีสะเกษ

มีเครื่องมือที่ทันสมัย  รวดเร็ว  แม่นยำ พร้อมห้องรับรองไว้บริการ 

ให้บริการตรวจสุขภาพทุกช่วงวัย รวมถึงตรวจสุขภาพแบบเฉพาะโรค 

โดยเครื่องมือที่ทันสมัยไม่ว่าจะเป็น

เครื่องตรวจสมรรถภาพการได้ยิน

เครื่องตรวจสมรรถภาพปอด

เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

เครื่องตรวจประเมินสภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง

เครื่องตรวจวัดมวลกระดูก

เครื่องคัดกรองมะเร็งเต้านม

เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ซีที สแกน (CT SCAN)

เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์

เครื่องอัลตร้าซาวด์

และการตรวจสายตาเบื้องต้น

การตรวจสุขภาพเหมาะสำหรับทุกคนทุกวัย

ไม่ว่าจะเป็นเด็ก ผู้ใหญ่ หรือผู้สูงอายุ การตรวจสุขภาพประจำเป็นสิ่งสำคัญที่ควรทำเพื่อรักษาสุขภาพที่ดี และป้องกันโรคในระยะแรก โดยเฉพาะกับบุคคลที่มีปัจจัยเสี่ยงสำหรับโรคหรือมีประวัติครอบครัวเกี่ยวกับโรคบางประเภท อย่างไรก็ตาม บางกลุ่มคน

สถานที่

ชั้น 1

เวลาทำการ

08:00 - 16:00 น.

เบอร์ติดต่อ

045-96-8888 ต่อ 610801

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

แพทย์แนะนำ

ตรวจสุขภาพ

พญ.ปาริชาติ เมืองไทย

เวชศาสตร์ครอบครัว

บทความที่เกี่ยวข้อง

“งูสวัด” ความเจ็บปวด ที่อันตรายกว่าที่คิด หากปล่อยไว้นาน เสี่ยงตาบอด

 รู้หรือไม่ ? โรคงูสวัด - โรคอีสุกอีใส ต้นกำเนิดจากไวรัสชนิดเดียวกัน โรคงูสวัดยังเจอในคนที่เคยเป็นอีสุกอีใสมาก่อน ขณะเดียวกันผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องก็มีโอกาสเป็นงูสวัดได้เช่นเดียวกัน  ปัจจุบันในประเทศไทยมีวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูงในการป้องกัน และเป็นทางเลือกที่ทำให้ผู้สูงอายุลดความเสี่ยงจากอาการรุนแรงของโรคงูสวัด โดยเฉพาะในรายที่งูสวัดขึ้นตา หากปล่อยไว้เสี่ยงตาบอดได้

พญ.ปาริชาติ เมืองไทย พญ.ปาริชาติ เมืองไทย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
“งูสวัด” ความเจ็บปวด ที่อันตรายกว่าที่คิด หากปล่อยไว้นาน เสี่ยงตาบอด

 รู้หรือไม่ ? โรคงูสวัด - โรคอีสุกอีใส ต้นกำเนิดจากไวรัสชนิดเดียวกัน โรคงูสวัดยังเจอในคนที่เคยเป็นอีสุกอีใสมาก่อน ขณะเดียวกันผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องก็มีโอกาสเป็นงูสวัดได้เช่นเดียวกัน  ปัจจุบันในประเทศไทยมีวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูงในการป้องกัน และเป็นทางเลือกที่ทำให้ผู้สูงอายุลดความเสี่ยงจากอาการรุนแรงของโรคงูสวัด โดยเฉพาะในรายที่งูสวัดขึ้นตา หากปล่อยไว้เสี่ยงตาบอดได้

พญ.ปาริชาติ เมืองไทย พญ.ปาริชาติ เมืองไทย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม