Header

Banner Slider

Princ Hospital Sisaket

ไม่ต้องห่วง... ให้พริ้นซ์ช่วยดูแล

mark

About Us

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ศรีสะเกษ

พริ้นซ์ เพื่อชุมชน

เพื่อรู้จัก เข้าใจ และสร้างสิ่งที่ดีให้กับชุมชน

"องค์กรที่สร้างคนที่มีจิตใจของผู้ให้ เพื่อช่วยเหลือ คน ชุมชน และสังคม คือ หัวใจสำคัญที่สุด สำหรับเรา"

Medical center

ศูนย์การรักษา

ค้นหาศูนย์การรักษาตามอาการ

บริเวณที่มีอาการ

ศูนย์การรักษาตามอาการ

ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลพริ้นซ์ ศรีสะเกษ
ผ่าตัดส่องกล้อง
หมอเด็ก 24 ชั่วโมง
Cancer-Center ศูนย์มะเร็งพริ้นซ์ ศรีสะเกษ

ให้เคมีบำบัดพร้อมรักษาโรคมะเร็งทุกชนิดด้วยการให้ยา
หรือ 'เคมีบำบัด' โดยแพทย์ผู้ชำนาญการ
ด้านอายุรกรรมโรคมะเร็ง
และทีมแพทย์สหสาขาวิชาชีพ
อีกทั้งพยาบาลวิชาชีพที่ผ่านการอบรม

ศูนย์ตรวจสุขภาพ  โรงพยาบาลพริ้นซ์ ศรีสะเกษ

มีเครื่องมือที่ทันสมัย รวดเร็ว แม่นยำ พร้อมห้องรับรอง ให้บริการตรวจสุขภาพทุกช่วงวัย รวมถึงตรวจสุขภาพแบบเฉพาะโรค 

Surgery แผนกศัลยกรรมทั่วไป

บริการผ่าตัดส่องกล้อง "เเผลเล็ก เจ็บน้อย ฟื้นตัวเร็ว" ด้วยแพทย์เฉพาะทาง

แผนกกุมารเวช

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ศรีสะเกษ พร้อมให้บริการดูแลการเจ็บป่วยฉุกเฉิน-วิกฤติในเด็ก ตลอด 24 ชั่วโมง 

แพ็กเกจ/โปรโมชั่น

วัคซีนป้องกันโรคมือ เท้า ปาก

ราคา 3,800.-

วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด

ราคา 12,000.-

แพ็กเกจตรวจความเสี่ยงของหัวใจและหลอดเลือด Standard

ราคา 5,200.-

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ 2024

ราคา 1,090.-

บทความและข่าวสาร

“งูสวัด” ความเจ็บปวด ที่อันตรายกว่าที่คิด หากปล่อยไว้นาน เสี่ยงตาบอด

 รู้หรือไม่ ? โรคงูสวัด - โรคอีสุกอีใส ต้นกำเนิดจากไวรัสชนิดเดียวกัน โรคงูสวัดยังเจอในคนที่เคยเป็นอีสุกอีใสมาก่อน ขณะเดียวกันผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องก็มีโอกาสเป็นงูสวัดได้เช่นเดียวกัน  ปัจจุบันในประเทศไทยมีวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูงในการป้องกัน และเป็นทางเลือกที่ทำให้ผู้สูงอายุลดความเสี่ยงจากอาการรุนแรงของโรคงูสวัด โดยเฉพาะในรายที่งูสวัดขึ้นตา หากปล่อยไว้เสี่ยงตาบอดได้

พญ.ปาริชาติ เมืองไทย พญ.ปาริชาติ เมืองไทย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
“งูสวัด” ความเจ็บปวด ที่อันตรายกว่าที่คิด หากปล่อยไว้นาน เสี่ยงตาบอด

 รู้หรือไม่ ? โรคงูสวัด - โรคอีสุกอีใส ต้นกำเนิดจากไวรัสชนิดเดียวกัน โรคงูสวัดยังเจอในคนที่เคยเป็นอีสุกอีใสมาก่อน ขณะเดียวกันผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องก็มีโอกาสเป็นงูสวัดได้เช่นเดียวกัน  ปัจจุบันในประเทศไทยมีวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูงในการป้องกัน และเป็นทางเลือกที่ทำให้ผู้สูงอายุลดความเสี่ยงจากอาการรุนแรงของโรคงูสวัด โดยเฉพาะในรายที่งูสวัดขึ้นตา หากปล่อยไว้เสี่ยงตาบอดได้

พญ.ปาริชาติ เมืองไทย พญ.ปาริชาติ เมืองไทย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

14 มีนาคม 2567

พริ้นซ์มอบความสุข ในกิจกรรม กายภาพลดปวด ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (PMS)

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ศรีสะเกษ จัดกิจกรรม กายภาพลดปวด ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (PMS)

14 มีนาคม 2567

พริ้นซ์มอบความสุข ในกิจกรรม กายภาพลดปวด ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (PMS)

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ศรีสะเกษ จัดกิจกรรม กายภาพลดปวด ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (PMS)

รางวัลและมาตรฐานการรับรอง