Header

พญ.กฤติกา ทองอินทร์

พญ.กฤติกา ทองอินทร์

เลขที่ใบอนุญาต: -

ศูนย์การรักษา

แผนกรังสีวิทยา

ภาษาที่ใช้สื่อสาร

ความชำนาญการ

รังสีวินิจฉัย

สาขารังสี  , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ปี พ.ศ. 2555

วันและเวลาออกตรวจ

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

08:00 - 16:0008.30-16.30

08:00 - 16:0008.30-16.30

08:00 - 16:0008.30-16.30

08:00 - 16:0008.30-16.30

08:00 - 16:0008.30-16.30

คุณสามารถตรวจสอบวันและเวลาที่คุณสะดวกได้ก่อนใคร ที่นี่

หมายเหตุ : ตารางแพทย์อาจมีเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามที่ 045 968 888