บริการฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ พร้อมรับสิทธิพิเศษ!

ไม่ต้องห่วง..ให้พริ้นซ์ช่วยดูแล
หน่วยบริการวัคซีนโมเดอร์นา Full Dose และเข็มที่ 3-4
พร้อมบริการหน่วยงาน โรงเรียน และกลุ่มองค์กร
สอบถามรายละเอียดได้ที่ 083-444-3063

Share Post: