แพทย์ศัลยศาสตร์ มะเร็งวิทยา

พญ.ธัญสิรี หวังชูชอบ

สาขา ศัลยศาสตร์ มะเร็งวิทยา

จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์อาทิตย์
09.00-12.00น.
วันออกตรวจ