แพทย์ศัลยศาสตร์

นพ.จตุรวิทย์ จันทรเทพา

สาขา ศัลยศาสตร์

จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์อาทิตย์
12.00-13.00น.
17.00-20.00น.
วันออกตรวจ

นพ.พัฒนพงษ์ รัศมี

สาขา ศัลยศาสตร์

จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์อาทิตย์
12.00-13.00น.
17.00-20.00น.
วันออกตรวจ

นพ.อภินันท์ รองวิริยะพานิช

สาขา ศัลยศาสตร์

จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์อาทิตย์
12.00-13.00น.
17.00-20.00น.
วันออกตรวจ

นพ.ชุตินันท์ เจริญศรี

สาขา ศัลยศาสตร์

จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์อาทิตย์
09.00-12.00 , 13.00-16.00น.
วันออกตรวจ