กุมารแพทย์

พญ.เพ็ญรวี ขาวสำลี

สาขา กุมารเวชศาสตร์

จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์อาทิตย์
08.00-17.00น.08.00-17.00น.08.00-17.00น.08.00-17.00น.08.00-17.00น.
วันออกตรวจ

พญ.กษิตา ทุ่นศิริ

สาขา กุมารเวชศาสตร์

จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์อาทิตย์
17.00-20.00น.
วันออกตรวจ

พญ.พิศประภา น้อยมิ่ง

สาขา กุมารเวชศาสตร์ โรคหัวใจ

จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์อาทิตย์
17.00-20.00น.08.00-16.00น.
วันออกตรวจ (วันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 2และ4 ของเดือน)

พญ.เพ็ญพิชา คำเพราะ

สาขา กุมารเวชศาสตร์ ตจวิทยา

จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์อาทิตย์
17.00-20.00น.12.00-16.00น.
วันออกตรวจ

พญ.มัลลิกา โมทะจิตต์

สาขา กุมารเวชศาสตร์ โรคระบบหายใจ

จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์อาทิตย์
17.00-20.00น.08.00-16.00น.
วันออกตรวจ (วันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 1และ3 ของเดือน)

พญ.สร้อยฟ้า ศรีสันต์

สาขา กุมารเวชศาสตร์

จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์อาทิตย์
วันออกตรวจ