แพทย์ศัลยกรรมกระดูก และข้อ

นพ.ตะวัน จึงสมาน

สาขา ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์อาทิตย์
วันออกตรวจ

นพ.ศิรวิชญ์ คำแพง

สาขา ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์อาทิตย์
12.00-13.00น.12.00-13.00น.
วันออกตรวจ

นพ.มหิศวร ทองอินทร์

สาขา ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์อาทิตย์
12.00-13.00น.12.00-13.00น. 12.00-13.00น.
วันออกตรวจ

นพ.ประกาศชัย พวงนาม

สาขา ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์อาทิตย์
12.00-13.00น.12.00-13.00น. 09.00-16.00น.
วันออกตรวจ

นพ.ธนพล จรรยาวงค์โชติ

สาขา ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์อาทิตย์
09.00-15.00น.
วันออกตรวจ