แพทย์สูติ-นรีเวช

พญ.ชัชฎาภรณ์ ไชยรักษ์

สาขา สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์อาทิตย์
09.00-16.00น.09.00-16.00น.09.00-16.00น.09.00-16.00น.09.00-16.00น.
วันออกตรวจ

พญ.จุฑามาศ อาภรณ์พัฒนา

สาขา สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์อาทิตย์
09.00-16.00น.
วันออกตรวจ

พญ.ธันย์ชนก สมปรารถนา

สาขา สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์อาทิตย์
09.00-16.00น.
วันออกตรวจ