แพทย์อายุรกรรม

นพ.วงศกร กัลยพฤกษ์

สาขาอายุรศาสตร์
โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตระบบหายใจ

จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์อาทิตย์
08.00-17.00น.08.00-17.00น.08.00-17.00น.08.00-17.00น.08.00-17.00น.
วันออกตรวจ

พญ.นงนุช หล่อวัฒนตระกูล

สาขา อายุรศาสตร์ โรคไต

จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์อาทิตย์
12.00-13.00น.
วันออกตรวจ

พญ.สิริรัตน์ อัศวเมธาพันธ์

สาขา อายุรศาสตร์ โรคไต

จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์อาทิตย์
12.00-13.00น.
วันออกตรวจ

พญ.วรรน์นา พิมานแพง

สาขา อายุรศาสตร์ โรคหัวใจ

จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์อาทิตย์
12.00-13.00น.
วันออกตรวจ

พญ.ฉัฐสุดา สุกทน

สาขา อายุรศาสตร์ โรคมะเร็ง

จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์อาทิตย์
17.00-20.00น.12.00-13.00น.
วันออกตรวจ

นพ.ธนา ปฏิมารัตนานันท์

สาขา อายุรศาสตร์ โรคมะเร็ง

จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์อาทิตย์
12.00-13.00น.12.00-13.00น.17.00-20.00น.09.00-16.00น.
วันออกตรวจ

นพ.สิทธิพงษ์ บุญพยัคฆ์

สาขา อายุรศาสตร์ระบบทางเดินอาหารและตับ

จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์อาทิตย์
17.00-20.00น.12.00-16.00น.
วันออกตรวจ

พญ.ยิ่งลักษณ์ ศรีธัญรัตน์

สาขา อายุรศาสตร์ระบบทางเดินอาหารและตับ

จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์อาทิตย์
10.00-12.00น.
วันออกตรวจ

นพ.ธนิตพงศ์ เมธีพิสิษฐ์

สาขา อายุรศาสตร์ ประสาทวิทยา

จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์อาทิตย์
14.00-16.00น.
วันออกตรวจ

นพ.โอมฤทธิ์ แสงสกุล

สาขา อายุรศาสตร์

จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์อาทิตย์
17.00-20.00น.17.00-20.00น.09.00-12.00น.
วันออกตรวจ
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดหมายแพทย์ โทร 045968888 
  • พูดคุยกับเราได้ที่ไลน์ @pssk (มี @ข้างหน้า)
  • หรือทาง Facebook:โรงพยาบาลพริ้นซ์ ศรีสะเกษ