แผนก:อายุรกรรม

เฉพาะทาง: อายุรศาสตร์ โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตระบบหายใจ

นพ.วงศกร กัลยพฤกษ์

  • 2546-2552 แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • 2555-2558 อายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์บัณฑิต ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • 2561-2562 อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ และภาวะวิกฤตระบบการหายใจ คณะแพทยศาสตร์บัณฑิต ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
08:00-17:00 08:00-17:00 08:00-17:00 08:00-17:00 08:00-17:00

ทำนัด : นพ.วงศกร กัลยพฤกษ์