แผนก:กุมารเวชศาสตร์

เฉพาะทาง: กุมารเวชศาสตร์

พญ.เพ็ญรวี ขาวสำลี

  • ปี พ.ศ. 2555 แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  • ปี พ.ศ. 2561 วุฒิบัตรความรู้ความชำนาญ สาขากุมารเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
08:00-17:00 08:00-17:00 08:00-17:00 08:00-17:00 08:00-17:00

ทำนัด : พญ.เพ็ญรวี ขาวสำลี