ตรวจตรวจสมรรถภาพการได้ยิน

หลายๆคนอาจไม่รู้ตัวว่าตัวเองมีประสิทธิภาพการได้ยินลดลง ปล่อยเลยไปจนกลายเป็นหูหนวกถาวร 😫😫
แล้วใครควรตรวจการได้ยินบ้าง?
1.ตรวจการได้ยินในเด็ก
การตรวจการได้ยินสำหรับวัยนี้เป็นสิ่งที่สำคัญ หากมีความบกพร่องด้านการได้ยิน
จะทำให้มีปัญหาด้านพัฒนาการการพูดตามมา ซึ่งย่อมส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ของเด็ก
2.ตรวจการได้ยินในวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
ด้วยอาชีพและมลภาวะทางเสียง ในที่อยู่อาศัยหรือที่ทำงาน รวมถึงการกินยาบางชนิดที่ทำลายประสาทหู ล้วนส่งผลกระทบต่อการได้ยิน การตรวจวัดระดับการได้ยินในกลุ่มวัยนี้จะเป็นการช่วยลดความรุนแรงของอาการที่อาจเกิดขึ้นได้
.
โดยโรงพยาบาลพริ้นซ์ ศรีสะเกษ มีบริการตรวจการได้ยินพร้อมปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับโรคในหูอีกด้วย
.
#หูหนวก#ตรวจหู#หูไม่ได้ยิน#ตรวจการได้ยิน#โรคในหู#หูคอจมูก

ไม่ต้องห่วง ให้พริ้นซ์ช่วยดูแล

📞Tel : 045968888
🌏Website : www.princsisaket.com
🔵FB : facebook.com/princsisaket
🟢Line : @pssk
🔴Youtube : Princ Hospital Sisaket
⚫Tiktok : pssktiktok

Share Post: