แพ็กเกจตรวจสุขภาพวัยเกษียณ

“ให้บริการและดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ (อายุมากกว่าหรือเท่ากับ 60 ปีขึ้นไป) แบบองค์รวม ได้แก่ การคัดกรองสุขภาพ ประเมินกลุ่มอาการสูงอายุ (Geriatric syndrome) ส่งเสริมสุขภาพ ชะลอภาวะเสื่อมถอย รักษา ฟื้นฟูความเจ็บป่วย และลดภาวะพึ่งพิง เพื่อผู้สูงวัยสามารถพึ่งพาตนเองได้ ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า และมีคุณภาพชีวิตทีดี ให้การดูแลอย่างต่อเนื่องโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสหสาขาวิชาชีพ”

  • การบริการและตรวจคัดกรอง

• ความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน

• ภาวะสมองเสื่อม ภาวะซึมเศร้า การนอนหลับ

• ความเสี่ยงของการหกล้ม

• ภาวะโรคกระดูกพรุน โรคข้อเข่าเสื่อม

• ภาวะโภชนาการ

• ภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่

• ตรวจวัดสายตา

• ตรวจการได้ยิน Audiogram

• แนะนำปรึกษาเรืองการใช้ยา

• ให้คำปรึกษาผู้ดูแลผู้สูงอายุ

• วัคซีนป้องกันโรคในผู้สูงอายุ

☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 045968888 📩พูดคุยกับเราได้ที่ไลน์ @pssk (มี @ข้างหน้า)

Share Post: