ให้บริการ24ชั่วโมง เจ็บป่วยฉุกเฉิน นึกถึง โรงพยาบาลพริ้นซ์ ศรีสะเกษ

ให้บริการ 📌

1.รับ-ส่ง ด้วยรถพยาบาล
2.ออกหน่วยปฐมพยาบาล
3.ออกเหตุฉุกเฉิน EMS 24 ชั่วโมง
รวมทั้งเหตุฉุกเฉินอุบัติเหตุฉุกเฉินอื่นๆ

ดูแลรักษาผู้ป่วยอุบัติเหตุทุกประเภทและภาวะฉุกเฉิน พร้อมรับผู้ป่วยด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และรถพยาบาลฉุกเฉินที่เตรียมพร้อมสำหรับออกเหตุฉุกเฉินทีมแพทย์ฉุกเฉิน มีอุปกรณ์ทันสมัยต่างๆ รวมทั้งทีมพยาบาลวิชาชีพ รถพยาบาลฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง
โทร. 1669 หรือ 045968888 โรงพยาบาลพริ้นซ์ ศรีสะเกษ

Share Post: