อัตราค่าบริการ

อัตราค่าห้อง|

Standard

Previous slide
Next slide

2,700

Superior

Previous slide
Next slide

3,700

VIP

Previous slide
Next slide

4,900

อัตราค่ารถพยาบาลฉุกเฉิน|