อัตราค่าบริการ

อัตราค่าห้อง|

Standard

Previous
Next

2,700

Superior

Previous
Next

3,700

VIP

Previous
Next

4,900

อัตราค่ารถพยาบาลฉุกเฉิน|