marketing

พริ้นซ์ ศรีสะเกษ สร้างอาคารศูนย์รังสีรักษา “แห่งแรกและแห่งเดียวในจังหวัดศรีสะเกษ”

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ศรีสะเกษ ทุ่ม 250 ล้านบาท สร้างอาคารศู …

พริ้นซ์ ศรีสะเกษ สร้างอาคารศูนย์รังสีรักษา “แห่งแรกและแห่งเดียวในจังหวัดศรีสะเกษ” Read More »

พริ้นซ์ ศรีสะเกษ ออกหน่วยร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน“สพม.ศรีสะเกษ-ยโสธร เกมส์” ครั้งที่ 11

โรงพยาบาลพริ้นซ์ ศรีสะเกษ ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ …

พริ้นซ์ ศรีสะเกษ ออกหน่วยร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน“สพม.ศรีสะเกษ-ยโสธร เกมส์” ครั้งที่ 11 Read More »

พริ้นซ์ศรีสะเกษ เข้ารับการตรวจประเมินมาตรฐาน สถานพยาบาลเอกชน

วันนี้ 6 กรกฎาคม 2566 โรงพยาบาลพริ้นซ์ ศรีสะเกษ ในเครือ …

พริ้นซ์ศรีสะเกษ เข้ารับการตรวจประเมินมาตรฐาน สถานพยาบาลเอกชน Read More »