อัตราค่าบริการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 045-968888

ค่าบริการเอกสารทางการแพทย์

XXXXXXXXXXXXXXXXX บาท

ค่าบริการรถพยาบาล

XXXXXXXXXXXXXXXXX บาท

อัตราค่าห้องพัก